Dlaczego prawa człowieka wciąż są łamane?


Prawa człowieka, wydawać by się mogło, powinny być przestrzegane w każdej sytuacji. W końcu należą się one każdemu, każdy z nas im podlega, każdy jest przez nie chroniony.
Niestety, w rzeczywistości okazuje się, że wciąż na całym świecie ten podstawowy kodeks nie jest przestrzegany. Dla wielu osób oznacza to wiele cierpienia, życie w niegodnych warunkach, brak możliwości rozwoju i zmiany swojej aktualnej sytuacji. Wiąże się to z rodzinnymi tragediami, cierpieniem wielu niewinnych osób.
Przyczyn łamania ludzkich praw jest bardzo wiele.
Jedną z nich jest chęć zdobycia bogactwa, a co się z tym wiąże – wykorzystania innych osób do tego celu. Dlatego wciąż możemy usłyszeć o dramatycznych porwaniach osób do pracy w ciężkich obozach, wiele młodych kobiet wyjeżdża za granicę z nadzieją na dobrą pracę, a na miejscu okazuje się, że są one przetrzymywane w piwnicach albo barakach, zmuszane do prostytucji, molestowane seksualnie, pozbawione kontaktu ze światem zewnętrznym. Ich rodziny myślą, że nie żyją, trudno więc mówić o ewentualnych poszukiwaniach. Wiele kobiet nie wraca już do domów, pozostają tam na stałe, a kiedy przestają być potrzebne – traktowane są jak niechciane zwierzę – wyrzucane na bruk, gdzie po raz kolejny muszą dramatycznie walczyć o życie.
Poza tymi przykładami, należy również wspomnieć o wykorzystywaniu dzieci i młodzieży do ciężkich prac jak ma to miejsce w Azji. W niektórych rejonach dzieci nie mają szans na edukację, już kilkulatki zmuszane są do ciężkich prac, ponad ich siły, za które nie uzyskują wynagrodzenia, a jedynie skromne racje żywnościowe. Bez prawa do edukacji i rozrywki takie dzieci bardzo cierpią, a po uzyskaniu pełnoletniości i tak nie mają szans na zmianę swojego życia.
Inną z przyczyn łamania praw ludzkich jest dyskryminacja. Wciąż mniejszości narodowe w wielu krajach są wyśmiewane, mają problem ze znalezieniem pracy, często padają ofiarą agresji psychicznej i fizycznej.
Postarajmy się zwracać uwagę na przykłady łamania praw człowieka i próbujmy interweniować w tej sprawie walcząc o równe prawa dla wszystkich.

Powiązane:

Przykłady łamania praw człowieka, czy to w Polsce, czy na świecie, niestety nie są rzadkością. Codziennie w wielu rejonach świata człowiek cierpi z powodu niesprawiedliwości, złego traktowania przez drugą osobę. Jednym z wielu przejawów łamania praw człowieka jest dyskryminacja. Na całym świecie ludzie są wyśmiewani i obrażani, a nawet padają ofiarą przemocy słownej i fizycznej […]