Czym są Prawa Człowieka?


Prawa Człowieka to pewien zestaw praw, które przysługują każdemu człowiekowi z racji jego godności ludzkiej. Nie można się ich zrzec (są one niezbywalne) ponadto są niezależne od panującej władzy, naturalne – co oznacza, że obowiązują zawsze, bez konieczności potwierdzania ich przez aktualnie panujące władze a także niepodzielne, co oznacza, że obowiązują jako nienaruszalny pakiet tworząc razem integralną całość.

czym są prawa człowieka

Przestrzeganie Praw Człowieka, które traktowane są jako podstawowe, należące się każdemu, jest podstawą sprawiedliwości i zachowania pokoju na świecie.
Historia tworzenia się aktualnie obowiązujących Praw Człowieka jest bardzo odległa. Już w XIII wieku została wydana w Anglii Wielka Karta Swobód, w ramach której każdy obywatel danego kraju nie mógł być bezkarnie uwięziony albo wygnany z zajmowanej przez siebie posiadłości.

Ogromny przełom nastąpił w XVIII wieku kiedy to została podpisana przez Konstytuantę Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela jednak wciąż uznawanie jakichkolwiek praw człowieka zależało od ustroju panujące w danym państwie – brakowało międzynarodowego dokumentu, który przestrzegać musieliby wszyscy władcy.

Wnioski wyciągnięte z II wojny światowej sprawiły, że coraz więcej rządzących zaczeło zwracać uwagę na przestrzegań praw ludzi, w 1945 roku została podpisana Karta Narodów Zjednoczonych przez blisko 40 państw a rok później została powołana Komisja Praw Człowieka, która rozpoczęła pracę nad stworzeniem deklaracji uniwersalnych praw ludzkich. Ostatecznie została ona podpisana jako Powszechna Deklaracja Praw człowieka w 1948 roku a w 1966 w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych powstały Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka.

W ramach aktualnie obowiązujących dokumentów, każdy człowiek ma prawo do życia, wolności wyznania, decydowania o swoim życiu a także rzetelnego sądu. Oprócz tego został wprowadzony zakaz torturowania oraz zniesione zostało niewolnictwo. Prawa Człowieka gwarantują nam również prawo do pracy czy nauki, a za ich łamanie naliczane są srogie sankcje.

Powiązane:

Czasy od II Wojny Światowej uważane są za czasy pokoju na świecie. Tymczasem jest to określenie błędne, mijające się z prawdą. Wystarczy spojrzeć na przykład Polski i powojennej, komunistycznej władzy gdzie nagminnie łamane były wszystkie obowiązujące prawa człowieka. Do dziś wiele ludzi, wiele Polaków nie może się nadziwić jak Polak Polakowi może zgotować taki los. […]