Czy warto współpracować ze związkami zawodowymi?

Członkowstwo w związku zawodowym to realne korzyści, ale również i obowiązki, które trzeba wszak wypełniać. Trudno powiedzieć, czy więcej jest tych pierwszych, czy jednak tych drugich, jedno jest jednak pewne – związki zawodowe to bardzo ciekawy temat oraz ważne dla życia publicznego organizacje. Chyba największym związkiem zawodowym działającym na terenie naszego kraju jest NSZZ Solidarność. Każdy z nas wie, jak chwalebną i chlubną historią może się szczycić ta organizacja, które miała wprost bezpośredni wpływ na zakończenie epoki socjalizmu w naszym kraju. Jednak piękna przeszłość to przecież nie wszystko, bo Solidarność działa nadal i stara się wypracować możliwie najlepsze warunki życia Polakom. Reasumując, współpraca ze związkami zawodowymi może przynosić bardzo wiele korzyści, ale wymaga też intensywnej pracy. Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy warto być członkiem takiej organizacji, dlatego każdy z nas powinien podejmować takie decyzje na własną rękę i brać za nie pełną i realną odpowiedzialność.

Powiązane:

W czasach komunistycznych, kiedy władze Polski wzorowały rządy na ZSRR, dla Polaków nastały ciężkie czasy a prawa człowieka były nagminnie łamane. Obowiązujące prawa gwarantują każdemu człowiekowi prawo do wolności wyznania, wolności myśli, prawo do pracy, nauki, do szczęścia, do sprawiedliwego sądu i wiele innych przywilejów. Okazuje się jednak, że ówczesna władza nie stosowała się do […]