Brak czasu na wiarę

Problem wiary, religijności, przynależności wyznaniowej jest dziś bardzo popularnym problemem, który poruszany jest na forum publicznym. Wiele ludzi oczekuje od Kościoła, aby przestał tak radykalnie podchodzić do kwestii wiary i jej praktykowania. Kościół jednak pozostaje przy swoim, tłumacząc, że wiara nie powinna w żaden sposób być zastępowana jakimiś innymi rzeczami, przedmiotami, nowościami technologicznymi. Głównym problemem staje się nieustanna pogoń za pieniędzmi, dochodami. Przestajemy mieć czas na chodzenie do kościoła, nie wypracowujemy też tych nawyków u naszych dzieci. Wiara staje się poniekąd mitem, który praktykują ludzie na emeryturze. Mimo wszystko jednak nadal wysyłamy swoje dzieci do pierwszej komunii, zanosimy przed oblicze boga do chrztu, korzystamy z sakramentu małżeństwa. Dlaczego wiec korzystając z wszystkich sakramentów nie propagujemy konserwatywnej postawy wobec naszej wiary? Być może jest to spowodowane tym, że dzisiejsza rzeczywistość krzywdzi zbyt wielu ludzi, a my niekoniecznie na to się godzimy.    ]]>

Przykłady łamania praw człowieka, czy to w Polsce, czy na świecie, niestety nie są rzadkością. Codziennie w wielu rejonach świata człowiek cierpi z powodu niesprawiedliwości, złego traktowania przez drugą osobę. Jednym z wielu przejawów łamania praw człowieka jest dyskryminacja. Na całym świecie ludzie są wyśmiewani i obrażani, a nawet padają ofiarą przemocy słownej i fizycznej […]