Archiwum:August, 2015

Religie świata

Religia wpływa na ludzi

Zachowania ludzi

Religia dla dzieci

Religia a wiara

Religia w życiu codziennym

Każdy wierzy na swój sposób

Wiele religii

Religia w przedszkolu

Różna praktyka

Różne teorie

Różne wierzenia

Religia w TV

Religia jako badania

Katecheza w szkole

Prawa człowieka to pewien pakiet praw, które obowiązują bez wyjątku dla każdego człowieka. Są one niepodzielne – to znaczy obowiązują jako całość, żadna osoba nie może wybrać kilku przepisów i skreślić je z listy obowiązujących na danym terenie. Nie mogą być one modyfikowane ani nieprzestrzegane przez rządzące władze, należą się one każdemu – z racji […]