Archiwum:July, 2015

Religia jako nauka

Różne prawa

Różne modlitwy

Różne znaki

Pismo święte

Każdy ma swój wybór

Różne historie

Nie można zmuszać do wiary

Religia i przykazania

Wiara dla każdego

Religia a racje

Różne wiary

Religia dla dorosłych

Wiara i kościół

Nie każdy akceptuje religię innych

Religia a społeczeństwo

Prawa człowieka to pewien pakiet praw, które obowiązują bez wyjątku dla każdego człowieka. Są one niepodzielne – to znaczy obowiązują jako całość, żadna osoba nie może wybrać kilku przepisów i skreślić je z listy obowiązujących na danym terenie. Nie mogą być one modyfikowane ani nieprzestrzegane przez rządzące władze, należą się one każdemu – z racji […]