Archiwum:February, 2015

Reinkarnacja

Jak zmieniała się wiara?

Wiara w życie wieczne

Bariery na drodze do wiary

Religia w czasach średniowiecza

Wiara w codziennym życiu

Wiara zanika?

Konflikty na tle religijnym

Ekumenizm

Prawa człowieka to pewien zbiór obowiązujących reguł na całym świecie. Każdy człowiek z racji godności ludzkiej jest przez nie chroniony, oczywiście każdy z nas jest zobowiązany do ich przestrzegania. W ramach tego kodeksu życie i zdrowie każdej osoby jest podlega ochronie, każdy człowiek ma prawo do szczęśliwego życia, ochrony zdrowia, podstawowej opieki socjalnej, także prawo […]