Archiwum:February, 2015

Reinkarnacja

Jak zmieniała się wiara?

Wiara w życie wieczne

Bariery na drodze do wiary

Religia w czasach średniowiecza

Wiara w codziennym życiu

Wiara zanika?

Konflikty na tle religijnym

Ekumenizm

Każdy człowiek, niezależnie od tego jaki ma kolor skóry, w jakim jest wieku, jaką wykazuje orientację seksualną albo w jakiego wierzy boga, podlega prawom człowieka, które go chronią a także nakazują pewne zachowania pozwalające innym osobom żyć godnie. Przede wszystkim każdy z nas ma prawo do życia i szczęścia, a także do pracy, swobody myśli […]